Eratunnid matemaatikas ja füüsikas

Õpiabi matemaatikas 4.-10. ning 11.-12.klass kitsas.Õpiabi  füüsikas 8.-11.klass.Ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks matemaatikas.Ettevalmistus 7. ja 10.klassi sisseastumiskatseteks
matemaatikas ja füüsikas.Abi pikendatud õppetöö ("suvetöö") sooritamisel matemaatikas ja füüsikas (üleminekul järgmisesse klassi).Kontakttunnid toimuvad Meriväljal, tunni pikkus a' 1,5h (90min), maksumus 50€.
Gümnaasiumiõpilasele tunni maksumus 55€.


 
Tel:
5177611


E-mail: 
 
javar@javar.ee
aivar.jakobson@gmail.com